PROJECTS

CRAFT & Romance

Beer Bistro

Date Feb.2016
Area TOKYOKICHIJOJI
AddressKICHIJOJI PITTO 7F 1-5-3 Kichijoji Minami-cho Musashino-shi Tokyo
TEL050-7301-4296
URLhttp://craft-romance-craftbeer-kichijoji.com/